Coop Nordland

Drift

Terje Larsen
Prosjektleder drift
45603543
45603543
Geir Inge Enge
Driftssjef
75504202
75504202
95250328
95250328
gie@coop.no
Daniel Andreassen
Driftsleder
75504224
75504224
95287626
95287626
Kenneth Berntsen
Driftsleder Beiarn, Misvær og dagligvare i Vesterålen
91843366
91843366
Tom Sagnes
Driftskonsulent Steigen
91300703
91300703