Coop Nordland

Sponsing

Her kan du søke om sponsormidler. Skriv utfyllende hva midlene skal brukes til. Coop behandler søknader fortløpende, men det må forventes noe behandlingstid (1-4 uker). 

 

Gjennom sponsorvirksomheten skal Coop Nordland bidra til samfunnsansvar og samfunnsengasjement, støtte til gode formål og skape engasjement og stolthet internt i egen organisasjon. Våre sponsorater skal være relevante for Coops virksomhet og det er viktig for Coop at støtten kommer våre medlemmer til gode.