Coop Nordland

Rentebetingelser

 

 

 

 

Rentesatser på medlemsinnskudd fra 20 januar 2022:

 

Medlemskonto: 0,30 %
Sparekonto: 0 - 99.999 0,50 %
Sparekonto: 100.000 - 499.999 0,75 %
Sparekonto: 500.000 - 999.999 1.00 %
Sparekonto: 1.000 000 - 1.999 999 1,25 %
Sparekonto: 2.000 000 - 4.999 999 1.00 %
Sparekonto: over 5.000 000 - 0,50 %

                    
 

Alle rentesatser gjelder fra første krone.

10 gebyrfrie uttak pr år, så 2% av uttatt beløp.

 

Informasjon om medlemskap>

 

Legitimasjon:
Ved bruk av medlemskontoen må gyldig legitimasjon alltid forevises.

 

Misbruk av medlemskonto:
Medlemmet er ikke ansvarlig for andres misbruk av medlemskontoen med mindre misbrukeren har legitimert seg i samsvar med kontoavtalen og medlemmet ved forsett eller uaktsomhet har gjort misbruket mulig.
Ved andres misbruk av medlemskontoen som medlemmet ikke er ansvarlig for, må medlemmet straks, etter at det ble eller burde ha blitt klar over misbruket, fremsette krav om tilbakeføring av beløpet. Unnlates dette, vil beløpet i tillegg til renter, ikke bli tilbakeført.

 

Innskuddsgaranti:
Samvirkelagenes Garantifond A/L garanterer for låneinnskuddet. Garantiordningen gjelder bare innskudd samlet begrenset oppad til 2 000 000 kroner.

Ansvarsinnskudd:
Ansvarsinnskuddet er innbetalt med kr. 300.

 

Kjøpeutbytte:
Garantert sats for kjøpeutbyttet for tiden 1 %.