Coop Nordland

Om Coop Nordland
Image

 

 

Coop Nordlands viktigste strategi er å skape verdier og dele disse med mange eiere. Akkurat dette gjør at vi er annerledes enn andre aktører i varehandelen. Siden 1916 har Coop Nordland ført store deler av bedriftens overskudd tilbake til eierne. Overskuddet skapes av våre 1200 medarbeidere og deles mellom våre over 60.000 eiere i 20 kommuner.

 

Coop Nordland påvirker hverdagen til mange mennesker og det er vi stolte av.