Coop Nordland

Personal og organisasjon

Monika Moen
HR-sjef
75504211
75504211
91582421
91582421
Ida Haugland
HR konsulent
97152915
97152915
Nils Harry Lillejord
Sikkerhetsleder
75504214
75504214
99150509
99150509
Monica Antonsen
Lønnsmedarbeider
75504212
75504212
Hallgeir Olsen
Lønningsansvarlig
75504215
75504215
Lars Jakob Hegge
Organisasjonsmedarbeider
413 55 941
413 55 941