Coop Nordland

Ledergruppen

Lars Arve Jakobsen
Administrerende direktør
75504213
75504213
90869933
90869933
Monika Moen
HR-sjef
75504211
75504211
91582421
91582421
Tom Klæboe
Økonomisjef
75504206
75504206
91313563
91313563
Geir Inge Enge
Driftssjef
75504202
75504202
95250328
95250328
Håvard Andreassen
Eiendomssjef
75504226
75504226
99591111
99591111