Coop Nordland

Coop Valg

Eier du litt, bestemmer du litt! 

Som medeier i Coop kan du stille som kandidat til Coop Valg. Dersom du blir valgt, blir du en viktig representant for medeierne i Årsmøtet i ditt samvirkelag. På denne måten kan du være med på å påvirke fremtidens Coop! I tillegg er vervet en nyttig erfaring fra det indre liv i en av Norges største handelsvirksomheter. 

Les gjerne mer om Coop Valg under slik at du blir rustet til å stille som kandidat til Coop Valget 2022! 

Du kan også lese mer om medlemsdemokratiet og rollen som medlemsvalgt i Coop ved å klikke her: coop.no/om-coop/virksomheten/medlemsdemokrati

 

Som medeier i Coop kan du være med på å bestemme hvilke kandidater som skal representere medeierne i Årsmøtet i ditt samvirkelag. Ved å bruke din stemme i Coop Valg er du med på å påvirke fremtidens Coop. Som medlemsvalg blir du valgt inn i Årsmøtet i ditt samvirkelag. Er slikt verv vil kunne gi deg verdifull erfaring innen organisasjonsarbeid, beslutningsprosesser samt drift av varehandel. Vervet gir deg i tillegg mulighet til å bygge et nettverk av engasjerte mennesker i ulike aldre og med ulik yrkes- og utdanningsbakgrunn i ditt samvirkelag. Sammen skal vi eie og drive Coop. 


Har du spørsmål? Kontakt oss her: 
medlemsvalgt@coop.no