Coop Nordland

Sponsorvirksomheten

Coop er en av Norges største sponsorer og bidragsytere til lag og foreninger, grunnet samvirkelagenes mange lokale sponsorat og Coop Norges store, nasjonale satsinger. Sponsorvirksomhetene fokuserer på feltene som er mest relevant for forretningsvirksomheten - mat, sport, omtanke og kultur. 

 

Gjennom sponsorvirksomheten skal Coop Nordland bidra til samfunnsansvar og samfunnsengasjement, støtte til gode formål og skape engasjement og stolthet internt i egen organisasjon. Våre sponsorater skal være relevante for Coops virksomhet og det er viktig for Coop at støtten kommer våre medeiere til gode. Omtanke, og det å gi tilbake til samfunnet, er en av Coops verdier og en del av vår egenart som medlemseid bedrift.