Coop Nordland

Vi går sammen!

Image 


Coop Nordland er ydmyk og glad for å kunne fortelle at Coop Sør-Helgeland nå blir en del av Coop Nordland. I desember 2017 ble det også besluttet fusjon med Coop Steigen og Coop Beiarn og Misvær. Coop Sør-Helgeland driver handelsvirksomhet gjennom 20 butikker i søndre Helgeland. Virksomheten har ca 350 millioner i netto omsetning, 7000 medlemmer og 200 ansatte.

Til grunn for fusjonene ligger behovet for økt konkurransekraft, større investeringsevne og et bedre tilbud til kunder og eiere i hele det markedsområdet. Coop Nordland har stor respekt for jobben som har vært gjort over mange år i alle selskapene som nå går sammen. Vi skal jobbe hardt og målrettet for å opprettholde det gode butikkhåndverket og servicen som kundene forventer. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene som ligger framfor oss sammen med eiere, ledere og medarbeidere fra alle selskapene.