Coop Nordland

Vi går sammen!

 

Ny Coop fusjon i Nordland


Å
rsmøtene i Coop Nordland og Coop Grane har gjort vedtak om fusjon fra 1. juni 2021. Dermed blir Coop-medlemmene ved Trofors medeiere i Coop Nordland. Fusjonen med Coop Grane trer i kraft allerede i juni i år.

Til grunn for fusjonen ligger behovet for
økt konkurransekraft, bedre utviklingsmuligheter for ansatte, samt gode tilbud til kunder og medeiere. Fusjonen er også i tråd med strukturplanen for Coop i Norge.

 

Styrelederne Terje Bjerknesli og Ole Henrik Hjartøy framholder at fusjonsprosessen har vært god. En fusjon skal være tuftet på en målsetting om å gå sammen om å skape nye verdier og gode kundeopplevelser. Verdier som handler om å trygge arbeidsplasser, legge til rette for utviklingsmuligheter og meningsfylt arbeid for de ansatte. Medeierstyring har vært i fokus og godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

 

Fusjonsutredningen har hatt som hovedmål å klargjøre om en fusjon vil bidra til mere effektiv drift og flere fordeler for medeiere og kunder. Årsmøtene i begge virksomhetene har konkludert med at fusjonen mellom Coop Grane og Coop Nordland er en fremtidsrettet beslutning som innfrir denne målsettingen.

 

Coop Nordland er ydmyk for at Coop Grane har besluttet å fusjonere, og har gjennom hele prosessen vært opptatt forankring, åpenhet og god samhandling. Vi har stor respekt for verdiene som er bygd opp i Grane, og vil umiddelbart starte jobben med å bidra til ytterligere vekst og verdiskapning i kommunen, sier administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen. 

 

Daglig leder i Coop Grane, Ann Hege Bekkevold, ser fram til å fortsette utviklingen av butikkdriften i Grane. Coop Nordland er en solid virksomhet med høy kompetanse innenfor alle fagområder. Vi har allerede et godt samarbeid som bare vil forsterke seg etter fusjonen. Vi er takknemlige for all støtten vi har fått de siste årene, og er glade for å kunne bidra til å bygge opp et enda sterkere samvirkelag i Nordland. 

 

Etter fusjonene med Coop Hattfjelldal og Coop Grane, vil Coop Nordland ha 83 butikker i 22 kommuner. Årsomsetningen til Coop Nordland SA ligger på ca. 3 milliarder kroner, og bedriften har 66.000 medeiere og 1300 ansatte. I tillegg til handelsvirksomheten, er Coop Nordland en betydelig eiendomsaktør. Eiendomsporteføljen består av ca 200.000 kvadratmeter forretningsbygg og kjøpesentre, blant annet City Nord, Fauske Handelspark og Havnesenteret i Brønnøysund.