Coop Nordland

Velkommen til Årsmøter i Coop Nordland!

Image

Coop Nordland er organisasjonsmessig inndelt i 4 kretser. Hver av disse kretsene har et eget kretsutvalg som er bindeleddet mellom medlemmene/eierne og Coop Nordlands styre. I tillegg er den enkelte krets også representert i Coop Nordlands øverste organ, Årsmøtet. Som medlem og eier i Coop Nordland har du mulighet til å delta i den demokratiske prosessen hvor årsmøtene er en viktig del. Du er hverved invitert til å komme på årsmøtet i din krets!


Krets Bodø/Værøy (Kretsleder: Reidun Nyheim): Tirsdag 28. mars kl 18.00, Coop Nordlands hovedkontor, 3 etg. City Nord


Krets Gildeskål/Meløy: (Kretsleder: Petter Kjærnes): Torsdag 23. mars kl 19.00, Ørnes Hotell

Krets Vesterålen (Kretsleder: Tore Sletten): Torsdag 30. mars kl 18.00, Sortland Hotell

Krets Indre Salten (Kretsleder: John Kosmo): Onsdag 29. mars kl 18.00, Parken Café, Fauske Handelspark


SAKSLISTE ÅRSMØTE

1. Åpning, valg av sekretær

2. Orientering om styrets årsberetning og regnskapet for 2016

3. Orientering om driften ved kretsenes butikker

4. Kretsutvalgets rapport/årsmelding

5. Orientering om overgang til regionmodell

6. Orientering om Coop Valg og valgresultat

7. Innsendte forslag
 

Det blir servering, gratislotteri og vareprøver. Vi ønsker alle medlemmene hjertelig velkommen!