Coop Nordland

Stolt sponsor av Matsentralen

Image

STOLT SAMARBEIDSPARTNER TIL MATSENTRALEN OG KIRKENS BYMISJON!

Coop Nordland jobber hele tiden for å få redusert sitt kastesvinn og vi har en god utvikling. Til tross for at dette arbeidet har vært godt har vi fortsatt mange varer vi må kaste som avfall. Vi har de senere år vært i kontakt med flere aktører og personer for å få på plass en ordning der noen kan nyttiggjøre seg av de varene vi er i ferd med eller er nødt til å kaste. Vi har i siste halvdel av 2016 jobbet sammen med Ola Smeplass og Kirkens Bymisjon om å få på plass en Matsentral i Bodø.

Takket være godt og strukturert arbeid med høy gjennomføringsevne kan Matsentralen etableres i løpet av våren 2017!

Kirkens Bymisjon har i samarbeid med oss funnet en ordning for innhenting av varer ute i våre butikker, som gjør at varer som enten er i ferd med å gå ut på dato eller av andre grunner ikke ansees som salgbar vare ut fra butikk kan tilbys de som av ulike årsaker trenger eller ser mulighetene for å utnytte disse varene på en samfunnsøkonomisk måte. Varene tilbys i egne lokaler som driftes av Kirkens Bymisjon. En avgjørende sak for å få dette gjennomført var investeringer på kjøl og frys og Coop Nordland har her gått inn og bidratt på en slik måte at prosjektet lot seg gjennomføre.

Vi er stolte over å kunne si at vi er sponsor og samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon og at vi har vært med på å få til noe som kan være til nytte og hjelp for mange av våre kunder og medmennesker i vårt lokalsamfunn!