Coop Nordland

Regionrådsmøte

Image
5. april er det regionrådsmøte i Coop Nordland.  

Regionrådet består av Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansattevalgte) fordelt på Coop Nordlands sju regioner. Regionrådet fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker.

 

Rådet drøfter: 

a) Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen

b) Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard, og veivalg/prioriteringer

c) Opplegg for eiermøter/kundetreff innen regionen 

d) Saksliste for Årsmøtet 

e) Forslag til vedtektsendringer

 

Innspill til regionrådet kan gis til regionrådets medlemmer i din region i forkant av møtet.

 

Her finner du en oversikt over hvem som er valgt inn i Coop Nordlands regionråd:

 

ImageImageImageImageImageImage
Image

 

Coop Nordlands årsberetning for 2017 er nå klar. Klikk for å laste ned.