Coop Nordland

Nye Coop Prix Røkland

Image

Image


Torsdag 16. mars kl 10 åpnet nye Coop Prix Røkland! Butikken hadde de siste ukene vært under en kraftig ombygging og så godt som alt av innmat ble byttet ut på snaut tre uker. Det ble nye frysedisker, kjøledisker, alt av reoler, kasser, belysning og profilelementer.

Driftsleder Hallvard Stendsland berømmer samtlige medarbeidere med butikksjef Ann-Helen og assisterende butikkskef Julie i spissen for en fantastisk innsats disse hektiske ukene! En stor takk rettes også til prosjektledere Hermod Strømsnes og Sondre Testad Lundal. Vel blåst!