Coop Nordland

Ny styreleder

 

Ole Henrik Hjartøy blir ny styreleder i Coop Nordland 

Årsmøtet i Coop Nordland SA har valgt Ole Henrik Hjartøy som ny styreleder i konsernet. Hjartøy har lang erfaring fra næringslivet og politikken, og har gitt betydelige bidrag til samfunnsutviklingen i regionen. Han har blant annet vært ordfører i Bodø i perioden 2011-2015 og regiondirektør i NHO Nordland. Ole Hjartøy sitter også sentralstyret til Høyre.  
 
Coop Nordland er blant landets største handelsbedrifter og en betydelig samfunnsaktør i NordNorge. Vi er derfor meget godt fornøyd med at Hjartøy med sin kompetanse kommer inn som styreleder. En dyktig og ressurssterk person som har den erfaringen som trengs i en slik rolle.  
 
Det nye styret konstitueres 14. mai.  
 
 
Lars Arve Jakobsen Administrerende direktør 
 
Ole Henrik Hjartøy