Coop Nordland

Nå blir det Prixbutikk

 Image

Coop Nordland har besluttet å bygge ny Prixbutikk i Sulitjelma. Det planlegges et nytt butikkbygg på ca 900 kvadratmeter like ved den nye skolen i Sulitjelma. Plassering anses som veldig bra, og bygget får en god utforming og infrastruktur. Den totale investeringen er beregnet til 20 millioner kroner.

Vi har forhandlet fram avtale om kjøp av tomt fra grunneier Statskog og fått en forhåndsgodkjennelse fra Statens Vegvesen. Vi opplever også at Fauske kommune stiller seg positive i forhold til regulering av området.

For å lykkes er vi avhengige av at folk som bor i Sulitjelma bruker butikken. Forut for beslutningen ble det derfor avholdt et folkemøte med overveldende oppslutning. Inntrykket er at folket i Sulitjelma kommer til å slutte opp om butikken. Folkemøtet var i så måte viktig for den endelige beslutningen.

Dette blir et viktig bidrag til utviklingen i Sulitjelma. Vi er stolte av å kunne «gi tilbake» en ny butikk til stedet der den første butikken i Coop Nordland ble etablert for over 100 år siden.

Dersom reguleringsprosessen går som forutsatt, starter vi byggingen så snart som mulig.