Coop Nordland

Medlemskortet med nytt design!

Image

 

Nytt design, klassiske farger og fortsatt mange gunstige medlemsfordeler er stikkord for det nye Coop-kortet. Det er ikke nødvendig å bestille nytt kort, det gamle virker på samme måte som tidligere. De som ønsker det, kan bytte inn sitt gamle kort og få et splitter nytt.

 

Det er nye medlemmer som vil få medlemskortet med nytt design. De gamle medlemskortene vil fremdeles virke like godt, men alle medlemmer som ønsker å bytte til nytt kort vil selvfølgelig få muligheten til det. Medlems- og betalingskortet har også fått samme nye design som medlemskortet. I tillegg har dette kortet nå en chip som øker sikkerheten ved bruken av kortet.
 

Det er valgt et enkelt og klassisk design hvor «littditt» blir fremhevet nettopp fordi medlemskortet er det viktigste beviset på at du som korteier også er medeier. Felles for både det gamle og det nye medlemskortet er alle medlemsfordelene som er knyttet til kortet.

 

Kjøpeutbyttet er og blir den viktigste medlemsfordelen. For å få kjøpeutbytte må du levere kortet i kassa før du betaler slik at kjøpet ditt blir registrert. Det sammegjelder hos KappAhl og andre samarbeidspartnere hvor du får medlemsrabatt. Hos Esso og Statoil bruker du Coop-kortet før du eventuelt bruker betalingskort ellerannet kort ved pumpene. Betaler du kontant, registrerer du kjøpet ved å vise Coop-kortet i kassa. Husk å alltid bruke medlemskortet - så får du kjøpeutbytte!