Coop Nordland

Kurs i medarbeiderskap i Coop Sambo

Image

 

Coop Sambo har de siste 10 år hatt et omfattende kompetanseprogram for ansatte i bedriften som består av introkurs for nyansatte, kurs i medarbeiderskap, lederrekruttering og ledertrening. Kursene er egenutviklet og det brukes kun interne foredragsholdere.

 

Det ble avholdt et nytt kurs i medarbeiderskap for ansatte i Coop Sambo i Sulitjelma fra 13.-14.april 2010. Dette var det 27. kurset i rekken, og 25 ansatte deltok på kurset. Til nå har godt og vel 600 ansatte i Coop Sambo gjennomført kurset. Kurs i medarbeiderskap går over to dager og omhandler tema som service, samarbeid, kommunikasjon og svinn. Det er et aksjonsbasert kurs, der man legger stor vekt på gode diskusjoner, refleksjoner og kunnskapsdeling både i den formelle og uformelle delen av programmet.

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image