Coop Nordland

Kretsårsmøter i Coop Nordland


Image
Glomfjord barnekor sto for underholdningen på årsmøtet i krets 2, Meløy/Gildeskål

På denne tiden av året avholdes det kretsårsmøter i Coop Nordland og mange andre samvirkelag rundt i landet. Det er forbrukerne som gjennom sitt medlemskap i samvirkelagene eier og styrer virksomheten og som i bunn og grunn disponerer de verdier som skapes. Medlem blir en ved å kjøpe en andel til 300 kroner i et samvirkelag. Medlemskap er åpent for alle, og medlemmene har lik rett til medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i organisasjonen. En slik aktiv deltakelse blir ivaretatt blant annet gjennom kretsårsmøter og årsmøtet.

Coop Nordlands kretsårsmøter ble i år avholdt slik:

Krets 1 (Bodø, Værøy) på Cafe City Nord i Bodø 19.mars
Krets 2 (Meløy, Gildeskål) på Ørnes Hotell 26.mars
Krets 3 (Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes, Lødingen, Andøy) på Sortland Hotell 21.mars
Krets 4 (Fauske, Sørfold, Saltdal) på Parken Kafe på Fauske 22.mars

Totalt møtte det ca 200 av våre eiere på møtene. På alle møtene var det underholdning, enkel servering, gratislotteri og utdeling av vareprøver.

Image
Fra årsmøte i krets 2 på Ørnes Hotell

Image
Silje Strømsnes og Kristin Ramstad sto for underholdningen på årsmøtet i krets 3 på Sortland hotell

Image
Årsmøtet i krets 1 på Cafe City Nord