Coop Nordland

Klimapartnere Nordland

 

 

Skal samarbeide for å løse de store samfunnsutfordringene

Artikkel hentet fra: Nfk.no

- Jeg håper at Klimapartnere Nordland skal bli et sted aktører kommer for å få støtte med sitt grønne arbeid. For å få innspill til prosjekter, kanskje finne uventede samarbeidspartnere, få faglig kompetanse, lufte idéer, og være et sted å få inspirasjon og motivasjon. Det sa fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV) da hun åpnet stiftelsesmøtet for Klimapartnere Nordland.

 

 

14 partnere var samlet på Scandic Havet i Bodø for å delta på stiftelsesmøte for klimapartneravtalen.

 

Hvorfor Klimapartnere
I høst kom FNs klimapanel sin spesialrapport om klimaendringer og landarealer. Den viser at Norge kommer til å oppleve den dobbelte av temperaturøkningen, til gjennomsnittet. Noe som vil føre til store endringer i været og naturen vår. Været vil bli villere og våtere, som vil føre til mer flom og flere skred.
 

- For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. I Nordland skal vi ta vår del av omstillingen og nyskapningen som må til for å nå målene, sier Saxi.

 

Klikk for stort bilde

Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, klima og miljø. Foto: Karianne Olaisen   

 

Ønsker flere partnere

- En styrke med Klimapartnere er at alle virksomheter er velkommen i nettverket. Denne unikheten med en møteplass på tvers av fagfelt og sektorer tror jeg blir en fin mulighet til å styrke egen kompetanse og ikke minst; skape bedre kontakt mellom offentlig sektor og næringslivet. For fremgangen i det grønne skiftet blir gjort sammen, ikke alene, sier fylkesråden.

Målrettet rekruttering av partnere går mot kommuner, kunnskapsvirksomheter og privat næringsliv. Samtidig blir det etablert kontakt med andre aktører som anses som gode støttespillere, for eksempel Innovasjon Norge og nærings-forum/ foreningene.

 

Hva er Klimapartnere
Klimapartnere er et offentlig-privat partnerskap med formål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Fylkesrådet ser nytten ved å etablere et partnerskap hvor det offentlige og private kan møtes for å dele beste praksis, utfordringer og erfaringer rundt temaet klimagassutslipp.

 

Partnere
De som signerte seg med fra start var:

 

Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland
Bodø Kommune
RE
Corponor
Salten Aqua
Nord Universitet
Østbø
Nordlandssykehuset
Asplan Viak
Polar Kraft
SpareBank 1 Nord Norge
Bodø Energi
Coop Nordland