Coop Nordland

Jubileumsmarkering i Coop Nordland


Image
25 års jubilanter i Coop Nordland: (bak fra venstre) Gunn Sofie Hansen, Roger Holst, Ragnhild Arntzen, Rakel Karlsen, Alf Harry Willumsen, Aina Beate Eslund, Wenche Pedersen, Anne-Lice Kaspersen, Jan Rune Gabrielsen.
40 års jubilanter: (foran fra venstre) Sigmund Nilsen og Knut Henning Freding

Coop Nordland har i mange år hatt en tradisjon for å hedre ansatte med lang fartstid i virksomheten. De som har bidratt i så mange år for samme arbeidsgiver fortjener heder, og Coop Nordland er stolte av å ha så mange ansatte som velger å være med oss over så lang tid.

20. november samlet vi derfor en del ansatte som har arbeidet lenge i Coop Nordland for å hedre innsatsen deres. Ni av de inviterte har arbeidet i bedriften i 25 år og fikk blomster og et gavekort som takk for innsatsen. To ansatte har arbeidet i Coop Nordland i mer enn 40 år, og fikk utdelt Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste.

 

Det ble en hyggelig kveld på Skagen Hotell, med fireretters middag i godt selskap og med mange gode historier fra svunne tider.