Coop Nordland

Jakter på 500 millioner kroner

 Image

2016 ble et meget pent år for forbrukerkjempen i nord. Årsresultatet i Coop Nordland SA ble på 29,1 millioner kroner. Dette er det beste resultatet bedriften har hatt siden starten på City Nord-utbyggingen i 2008. Resultatet for konsernet ble på hyggelige 33,7 millioner kroner.

Både vekst og økt lønnsomhet

– Vi har vist at det er mulig å satse på vekst uten at det svekker lønnsomheten. Forbedringene kommer hovedsakelig av økte salgsinntekter i butikkene, samt at eiendomsdriften gir bedre avkastning, sier Jakobsen.

Et viktig poeng er at konsernet har intensivert arbeidet med å redusere svinn samtidig som satsingen på service og standard i butikkene.

 

 Image

Verdifulle ansatte: Coop Nordland legger stor vekt på å legge forholdene til rette for de ansatte. Her er det Sondre Nikolaisen som jubler over den nye og flotte Prix-butikken på Straumen i Sørfold.

Satser i distriktene

2016 ble også preget av tung satsing på nye butikker, blant annet en 1.300 kvadratmeter stor Prix i Straumen.

– Et bevis på at Coop Nordland virkelig våger å satse i distriktene, sier Jakobsen.

I fjor ble også Prix i Bodøsjøen utvidet til Extra. En trend som har fortsatt i år hvor Prix Løpsmark blir til Extra. På Sortland kommer det denne måneden et anlegg på 6.000 kvadratmeter med Extra dagligvare og Extra bygg.

– Samtidig jobber vi tungt med eiendomsprosjektene på Tverlandet og i Rønvikveien, sier Jakobsen.

Blikket rettet fremover

Men Jakobsen og Coop Nordland er ikke de som har tenkt å hvile på laurbærene. Nå er blikket fast festet på veien videre. For Coop-sjefen er av den klare oppfatning at det ligger et stort, uforløst potensial ute i markedet.

– Jeg ser nok for meg at vi kan kapre minst 500 millioner kroner til i de nærmeste årene, sier Jakobsen.

 

 Image

Må ut på veien: Coop-sjef Lars Arve Jakobsen mener det er helt avgjørende at han kommer seg ut for å treffe de som jobber i butikkene i fylket. Og da er motorsykkelen et perfekt fremkomstmiddel.

Lommekjent sjef

Så kjenner da Jakobsen markedet bedre enn de fleste. I år, som årene før, tok han motorsykkelen for å besøke alle Coop-butikkene i Nordland. En tur som fort blir opp mot 140 mil 

– En fin tradisjon, men jeg føler virkelig at det er viktig å holde kontakten med de som faktisk skaper verdiene i selskapet.

Denne erkjennelsen kommer også til uttrykk når det gjelder Coop Nordlands tradisjon om å satse på kompetanseheving.

 

Viktig skolering

– Det er helt avgjørende for oss å legge til rette for trivsel og meningsfylt arbeid i hele bedriften. Da skapes vinnerkultur, positivitet og god service ute i butikkene.

I fjor hadde vi 200 medarbeidere på vårt eget ”salg og serviceprogram”, noe vi også har videreført i år. Dette da i tillegg til vårt tradisjonsrike ledertreningsprogram for egen talenter, sier Jakobsen.

 

Ikke ferdigbygget

Så er det jo et spørsmål som alltid må stilles når Lars Arve Jakobsen er intervjuobjektet:

– Er dere ferdig med å bygge ut på City Nord?

Jakobsen bryter ut i latter. Tar en tenkepause.

– Nå er det faktisk slik at vi fortsatt har litt tomteplass til overs. Så det er absolutt et alternativ vi har til vurdering.

Saken er skrevet av Bodø Nu.