Coop Nordland

Går sammen - skaper ny stor arbeidsplass i Bodø

Image 

– Vi ønsker å ta hjem litt av den produksjonen som skjer i utlandet, sier administrerende direktør i Salten Aqua, Geir Wenberg. 

Sammen med Coop Nordland skal selskapet i gang med et helt nytt selskap, i lokalene som tidligere huset MaxMat på Rønvikleira.


Stor arbeidsplass

Når det gjelder antall arbeidsplasser, vil ikke Geir Wenberg være konkret:

– Forhåpentligvis blir det arbeid til alle som i dag jobber i MaxMat-lokalene, sier Wenberg.

Gjennom selskapet Salten Salmon, som eies av Coop Nordland og eierne i Salten Aqua, skal det i første omgang produseres 2.500 tonn laks i form av ferdigprodukter, opplyser Wenberg og Coop Nordland-sjef Lars Arve Jakobsen på en pressekonferanse. 

– Den samlede produksjonen vil med dagens laksepriser gi ei omsetning på cirka 200 millioner kroner, sier Wenberg.

– Til å begynne med vil mye av volumet gå ut i verden. Den andelen Coop skal ha av dette, skal vokse og bli større med tiden, legger han til.

Han legger ikke skjul på at det har vært i tankene hans i en årrekke å få mer av den lokalproduserte laksen til forbrukerne i Salten.

– Det har plaget meg i en årrekke, sier Wenberg.

Image

Salten Aqua og Coop Nordland med store nyheter på dagens pressekonferanse. Foto: Arkiv/Lars Antonsen


Oppstart i 2019

Nå har han altså funnet en løsning for å endre dette - i tett samarbeid med Coop Nordland, som får spille en avgjørende rolle i å avgjøre nøyaktig hvilke produkter som skal produseres på Rønvikleira.

Uten at det går på bekostning av dagens produksjon av Saltenlaks, som fortsatt skal være lokalisert på Holstad.

– Vi har cirka ett år på oss til vi skal være klar for produksjon, sier Wenberg om fremdriften.

Sannsynligvis blir det oppstart av produksjonen på nyåret 2019.

– Vi skal på mange måter gå inn døra når dagens drivere går ut. Vi har allerede ansatt sentrale folk som har hatt tilknytning til MaxMat-fabrikken tidligere. Disse skal også være med i planleggingsfasen fremover, sier Salten Aqua-sjefen.

– På vårparten sommeren 2018 vil de øvrige stillingene kunne lyses ut. De som har jobb på fabrikken i dag, er spesielt velkommen til å søke.

Lars Arve Jakobsen vil ikke være bastant på hvor stor andel av dette volumet som kjøpes opp av Coop Nordland. 

– Det er vanskelig å si noe om nå. Det er noe av det vi skal finne ut av når vi på veien videre, sier han.

Satsingen hilses velkommen av BRUS-direktør Odd Emil Ingebrigtsen:

– Etableringen av ny industri i Bodø er kjærkomment. Denne etableringen hadde ikke skjedd uten lokal bedrifter med tilgjengelig kapital. Det viser betydningen av å ha lokal kapital for å skape nye arbeidsplasser, sier han.

Artikkel av Bodø Nu.