Coop Nordland

Fusjon


Coop Nordland og Coop Nygårdsjøen har besluttet å fusjonere fra 1.januar 2013.
Fusjonsgrunnlaget har vært utredet gjennom 2012. I beslutningsprosessen har man lagt vekt på det gode samarbeidet som allerede er etablert, samt fordelene som ligger i å rendyrke varehandelen som en del av en større virksomhet. Coop Nordland framholder at fusjonsprosessen har vært god og ser fram til å videreutvikle butikkdriften i Nygårdsjøen.