Coop Nordland

Forlenger samarbeid med Kirkens Bymisjon

 
Foto: Intern CN. Til venstre: Lars Jakob Hegge Coop Nordland, Børge Hansen Kirkens Bymisjon, Sissel Qvam Kirkens Bymisjon og Monika Moen Coop Nordland

 

Forlenger samarbeidet med Kirkens Bymisjon og Matsentralen
Kirkens Bymisjon og Coop Nordland har i flere år hatt et positivt samarbeid, og nå utvider og forlenger vi samarbeidet ytterligere. Den nye avtalen er av vesentlig størrelse og strekker seg fra 2021-2023. 

For Coop Nordland handler den nye avtale om flere forhold: forhindre matsvinn- omtanke og samarbeid. Elementer som alle er bærekraftsmål. Omtanke er en av våre kjerneverdier og samtidig betyr samarbeidet at vi forhindrer matsvinn. 
 

Kirkens Bymisjon har i samarbeid med oss funnet en ordning for innhenting av varer ute i våre butikker, som gjør at varer som enten er i ferd med å gå ut på dato eller av andre grunner ikke ansees som salgbar vare ut fra butikk kan tilbys de som av ulike årsaker trenger eller ser mulighetene for å utnytte disse varene på en samfunnsøkonomisk måte. Varene tilbys i egne lokaler som driftes av Kirkens Bymisjon. En avgjørende sak for å få dette gjennomført var investeringer på kjøl og frys og Coop Nordland har her tidligere gått inn og bidratt på en slik måte at prosjektet lot seg gjennomføre. Vi er stolte over å kunne si at vi er sponsor og samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon og at vi har vært med på å få til noe som kan være til nytte og hjelp for mange av våre kunder og medmennesker i vårt lokalsamfunn!

Vi er stolte over å utvide samarbeidet og ser frem til videre satsing fremover! Foto: Lise Fagerbakk, AN