Coop Nordland

Feiring av ansatte med lang fartstid i Coop Nordland

 

 

Coop Nordland har i mange år hatt en tradisjon for å hedre ansatte med lang fartstid i virksomheten. De som har bidratt i så mange år for samme arbeidsgiver fortjener heder, og Coop Nordland er så stolte av å ha så mange ansatte som velger å være med oss over så lang tid.

13 av de inviterte har arbeidet i bedriften i 25 år og 3 har arbeidet i mer enn 40 år!

 

40 år
Ann Helen Bergseter Hansen
Einar Karlsen
Inge Leithe
 
25 år
Astrid Hegglund
Remi Kristoffersen
Roy Lieng
Sissel Johnsen
Nina Lian
Inger-Solfrid Johnsen
Susann Nordmo
Cathrine Sund
Elin Abelsen
Tom Sagnes
Roy Østgård
Heidi Holm
Marit Nystad