Coop Nordland

Endret utbetalingsdato for kjøpeutbytte

Image

På grunn av ny samvirkelov må Coop Nordland SA endre datoen for utbetaling av kjøpeutbytte for 2011. Kjøpeutbytte kan ikke utbetales før etter at samvirkelagets årsmøte har fattet nødvendige vedtak. Det betyr at du får kjøpeutbytte og medlemsrabatter inn på din medlemskonto i midten av april 2012.

Endringen av dato for utbetaling får ingen konsekvenser for selve beløpet – du vil få like mye inn på din medlemskonto. Og selv om pengene kommer noe senere, får du renter fra 1. januar, som tidligere.

Kort om kjøpeutbytte
Coop/samvirkelagene eies av medlemmene. Det er medlemmene som deler overskuddet, etter hvor mye hver enkelt har handlet. Din årlige utbetaling er basert på ditt oppsparte kjøpeutbytte fra eget lag, 1 % kjøpebonus fra andre samvirkelag og medlemsrabatter fra våre samarbeidspartnere. Dette samles i løpet av året i ditt fordelsregnskap, og settes inn på medlemskontoen din i april.

Vi håper at endringen av dato for utbetaling ikke medfører for store problemer for deg.
 
 

En endring

- resten er som før

  • Ditt kjøpeutbytte kommer heretter på konto i midten av april

  • Ny dato skyldes ny samvirkelov

  • Ny dato får ingen konsekvenser for selve beløpet

  • Du vil fortsatt få renter fra 1.januar som tidligere