Coop Nordland

Det bygges i Bodøsjøen!


Image

Det går stadig framover med byggingen av Coop Prix Bodøsjøen. Butikken åpner høsten 2012, og blir en stor og moderne Prix-butikk på ca 1400 kvm. Byggingen skjer i samarbeid med Bodø Boligbyggelag, og i etasjene over butikken vil det være leiligheter.

Image