Coop Nordland

Coop Sambo-medarbeider foreslått som "Døråpner"

Image

Foto: seniorpolitikk.no/frilansjournalist Hanne Løkås Veigård

 

Coops Sambos Øyvind Helbostad er foreslått som kandidat til tilgjengelighetsprisen "Døråpneren" for arbeidet med å gjøre det mulig for en slagrammet å komme tilbake i jobb.
 

Det er Råd for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som står bak prisen, og det er lokalavdelingen av rådet i Gildeskål kommune som har foreslått butikksjefen i Coop Elektro i Bodø som kandidat til prisen. Begrunnelsen er Helbostads og Coop Sambos innsats for å legge forholdene til rette slik at Trond Angelsen kunne begynne å jobbe igjen etter å ha blitt rammet av hjerneslag. "Bedriften har organisert arbeidet i avdelingen og tilrettelagt for at Angelsen skal ha et meningsfylt arbeid", skriver lokallagsleder Kirsti Mentzoni i sin begrunnelse.

 

Avisa Nordland har tidligere skrevet om Trond Angelsens sterke historie som slagrammet og Øyvind Helbostads innsats: " - Da vi forsto at det var mulig å få Trond tilbake, skulle det i hvert fall ikke stå på oss, sa han til avisa den gang.

 

Utdelingen av prisen skjer i Mosjøen 27. oktober.

 

Les mer om saken på Seniorpolitikk.no.