Coop Nordland

Coop Sambo-medarbeider fikk pris som "Døråpner"

Image

Døråpner: Coop Sambos Øyvind Helbostad har fått tilgengelighetsprisen Døråpneren i Nordland, her sammen med styreleder Mariette Korsrud i Råd for likestilling. Foto: Tone-Lise Fische

 

Tekst: Arild Johannessen


På en tilstelning i Mosjøen i formiddag i regi av Nordland fylkeskommune mottok avdelingslederen for Coop Elektro i Bodø årets Døråpner-pris. Prisen får han for å ha bidratt til å gi kollega Trond Angelsen muligheten til å komme tilbake i jobb etter et hjerneslag.

- Veldig uventet, og veldig artig. Det er Øyvind Helbostads første kommentar til Skjermavisen. - Hyggelig å få en pris for den jobben en gjør, sier han. Bakgrunnen for innsatsen er for Helbostad innlysende: - Da det ble klart at Trond kunne jobbe igjen, var det ikke noe tema hos oss om vi skulle ta ansvaret med å få det til eller ikke. Det var i det hele tatt ikke noe snakk om eventuelt manglende produktivitet, snarere tvert imot. Trond har vært hos oss i mer enn 40 år og innehar massevis av erfaring og stor kompetanse, sier han.

 

Det er Gildeskål kommune som har foreslått Helbostad for den innsatsen han har gjort for at én av kommunens innbyggere har fått muligheten til fortsatt å jobbe. I forslaget heter det blant annet at Helbostad og avdelingen han leder har omorganisert arbeidet i avdelingen og tilrettelagt for at Angelsen skal ha et meningsfullt arbeid når han er på jobb.

 

Trond Angelsen, som bor i Nygårdssjøen, har jobbet 40 år i Coop. Han har ikke vært sykemeldt en eneste gang. Mot alle odds bestemte han seg for å komme tilbake til jobb etter hjerneblødningen. Hard trening og et opphold på en privat klinikk i Tyskland har gitt resultater. Nå jobber han seks timer én gang i uka.