Coop Nordland

Coop rydder Norge

 

Image

Hva er «Coop rydder Norge»?

Plastforsøpling er verdens raskest voksende miljøproblem. Coop inviterer nå sine ansatte, kunder og medeiere med på den landsomfattende ryddeaksjonen «Coop rydder Norge».

«Coop rydder Norge» vil engasjere kunder, medeiere, Coop-ansatte og støttespillere til å organisere og delta i ryddeaksjoner over hele landet. Aksjonen blir arrangert i nært samarbeid med organisasjonen Hold Norge Rent og deres strandryddeaksjon første uken i mai.

Fra 30. april til 5. mai vil lokale Coop-butikker over hele Norge dele ut gratis ryddekit med hansker og sekker. Samtidig blir det satt opp flere returpunkter for søppel i forbindelse med aksjonen.

Informasjon om hente- og returpunkter for ryddekit og returnering av innsamlet avfall vil du finne på coop.no i god tid før selve ryddeuken. 

Slik deltar du i «Coop rydder Norge»

 1. Hent ryddekit i butikk
  Først må du som frivillig finne ditt nærmeste hentepunkt (kart kommer), samt hente rydde-kit bestående av et par hansker og en rull poser i en av Coops butikker.
   
 2. Fyll sekken med eierløst marint avfall
  Steg nummer to er selve ryddingen. «Coop rydder Norge» er en nasjonal ryddeaksjon med fokus på marin forsøpling. Derfor skal også posene tilhørende «Coop rydder Norge» kun fylles med såkalt «herreløst marint avfall». Dette betyr enkelt og greit avfall som er kommet på avveie, og som befinner seg i tilknytning til vann og vassdrag. Derfor dekker ikke «Coop rydder Norge» kun kystlinjen, men også områder rundt innsjøer og elver.
   
 3. Last opp bilde og registrer funn på coop.no
  Registrering av innsamlet avfall er viktig for å kartlegge hva som i størst grad bidrar til å forurense havområdene. Tredje steg i aksjonen er derfor å registrere hvilke mengder/hvilke typer avfall du/dere som frivillig(e) har samlet inn. Dataene vil bidra til Hold Norge Rent sin Strandrydderapport, slik at man i større grad kan måle effekten av den samlede innstasen mot marin forsøpling.
   
 4. Returner innsamlet avfall 
  Fjerde, siste og viktigste steg i aksjonen er returneringen av innsamlet avfall. Det er viktig at innsamlet avfall returneres på riktig måte, og på ingen måte igjen ender opp i naturen. Ved registrering av innsamlet avfall vil du automatisk motta en SMS med informasjon om tilhørende returpunkt, en aksjonskode for fremvisning ved returnering av avfallssekkene, slik at dette kan innleveres vederlagsfritt.

Vi gjør oppmerksom på at avfallet kun vil bli tatt imot vederlagsfritt dersom det leveres i sekker hentet i våre butikker og merket Coop rydder Norge, og ved fremvisning av aksjonskode hos den miljøstasjonen man har blitt henvist til.