Coop Nordland

Coop Obs! Hypermarked tildelt svanemerket!

Image

 

Etter en omfattende prosess ble det onsdag 6. oktober klart at Coop Obs! Hypermarked Bodø har kommet igjennom Svanen sine krav. Butikken er dermed Svanemerket til åpningen torsdag 7. oktober.

 

Hvordan blir butikken svanemerket?

 

Tildeling av svanemerket
Tildelingen av Svanen skjer etter en søknadsprosess der Stiftelsen Miljømerking gjennomgår blant annet varesortimentet, energiforbruk, håndtering av emballasje og avfall, transportrutiner og butikkens eget forbruk.

 

Krav
Kravene til en svanemerket dagligvarebutikk er utformet for å redusere den totale miljøbelastningen ved butikkdriften. Butikken må vise til planer for miljøvennlige innkjøp, effektiv bruk av ressurser og lav miljøbelastning i den daglige driften.

Velger du en svanemerket butikk eller et svanemerket produkt kan du derfor være sikker på at den/det er blant de mest helse- og miljøvennlige i sin kategori.

Å svanemerke en dagligvarebutikk er å ta et helhetsgrep på miljøarbeidet!

 

Miljøtiltak

Denne Coop-butikken har etablert et miljø-styringssystem for å sikre det løpende miljøarbeidet i butikken. Den har en egen miljø-politikk som inneholder en handlingsplan med mål og tiltak for avfall, energi, vareutvalg og opplæring. Butikken har i tillegg en egen miljøansvarlig som passer på at arbeidet gjennomføres. De viktigste tiltakene er som følger:

 

Vareutvalg
Vi har et stadig bredere utvalg av økologiske og miljømerkede varer, for eksempel vår egen økologiske og miljøvennlige serie, Coop Änglamark.

 

Avfallsortering
Vi kildesorterer fra egen drift. I tillegg er det etablert flere løsninger for deg som kunde.

 

Energiforbruk og kjøling
For å redusere energiforbruket:
• har vi montert dører og lokk på alle kjøle- og frysedisker.
• har vi automatisk temperatur- overvåkning på alle kjøle- og frysedisker.
• er alle våre kjøle- og fryseanlegg er basert på CO2 - kjølemedier som i tillegg ikke skader ozonlaget.
• kommer en stor andel av belysningen i butikken fra lavenergi sparelyspærer og lysrør.

 

Varetransport
Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøbelastningen fra transport av varer. Vi arbeider for eksempel med å fjerne unødvendig emballasje som igjen resulterer i mindre transport.

 

Grønne innkjøp
Vi stiller miljøkrav ved innkjøp av forbruksartikler, kontormaskiner, inventar og tjenester til butikken. For eksempel er alle Coop sine kundeaviser svanemerkede.

 

Renhold
Rengjøring av butikken skjer uten bruk av aktivt klor som er giftig for vannlevende organismer. Tørre metoder brukes der dette er mulig, noe som bedrer arbeidsmiljøet og reduserer vannforbruket.


En svanemerket dagligvarebutikk:
• har lav miljøbelastning i den daglige driften
• bruker lite energi
• har et bredt utvalg av miljømerkede og økologiske produkter

 

Mange hundre produktområder har det offisielle miljø-merket Svanen. Svanen tar hensyn til både helse, miljø og kvalitet. Derfor stilles det strenge krav til råvarer, bruk av kjemikaler, energiforbruk og utslipp til vann og luft. Dermed kan du gjøre trygge valg i hverdagen.


Lønnsomt for oss, lønnsomt for deg, lønnsomt for miljøet!