Coop Nordland

Coop Nordland opprettholder millionstøtte i en krevende tid

Coop opprettholder millionstøtte til idrett og kultur

 

Krisehjelp i en krevende tid  

Coop Nordland har besluttet å stå ved alle tidligere inngåtte sponsoravtaler, til tross for at mange små og store idrett- og kulturarrangementer i Nordland må avlyse. Vi gjør dette fordi vi ønsker at de som bidrar til levende lokalsamfunn og et godt idretts- og kulturtilbud her nord, skal ha forutsigbarhet og bestå når vi kommer tilbake til en normal hverdag. Kultur- og idrettslivet er under hardt press, og har mer enn noen gang behov for trygge samarbeidspartnere. Det er viktig å utvise raushet og omtanke i krevende tider, og det oppleves rett å gi noe tilbake til alle de som står på for å skape gode lokalsamfunn. Raushet og omtanke er viktige grunnverdier som vi forsøker å etterleve i Coop Nordland. 
 
Coop Nordland sponser over 100 idrettslag og foreninger, og bruker flere millioner kroner i året til gode formål i lokalmiljøene. Det gjør vi også i år, og håper at vi gjennom å innfri alle våre avtaler kan bidra til å skape trygghet for våre samarbeidspartnere innenfor kultur og idrett i en vanskelig tid.