Coop Nordland

Coop Nordland og Coop Korgen fusjonerer

Coop Nordland og Coop Korgen fusjonerer

Årsmøtene i Coop Korgen og Coop Nordland vedtok 22 og 23.mars fusjon.

 

Coop Korgen driver handelsvirksomhet i Korgen og Bleikvasslia i Hemnes kommune på Helgeland. Virksomheten har en netto omsetning på 85 millioner kroner og 44 medarbeidere. Coop Nordland driver handelsvirksomhet i Nordland gjennom 84 butikker med 1350 ansatte. I tillegg til handelsvirksomheten, forvalter nye Coop Nordland over 200.000 kvadratmeter forretningseiendommer. Her inngår blant annet Havnesentret i Brønnøysund, Fauske Handelspark, Øksnes Handelspark, Tverlandssenteret og City Nord i Bodø. Etter fusjonen vil også Korgensenteret og forretningseiendommen i Bleikvasslia inngå i eiendomsporteføljen.

 

Til grunn for fusjonene ligger behovet for økt konkurransekraft, større investeringsevne og et bedre tilbud til kunder og eiere i hele det markedsområdet. Etter fusjonen vil Coop Nordland få en nettoomsetning på ca 3,15 milliarder kroner, 87 butikker, 70 000 medeiere og 1350 medarbeidere. Coop Nordland har stor respekt for jobben som har vært gjort over mange år i Coop Korgen. Vi skal jobbe hardt og målrettet for å opprettholde det gode butikkhåndverket og servicen som kundene forventer.

 

Coop Nordland vil også videreføre sin offensive holdning til vekst og bærekraftige samfunnsbidrag. Coop Korgen har lagt særlig vekt på at fusjonen skal bidra til å modernisere butikkene, utvikle eiendommene, sørge for nye arbeidsplasser, sikre god eierstyring, samt betydelige bidrag til lokalsamfunnene i Korgen og Bleikvasslia. Coop Korgen og Coop Nordland takker medeiere og medarbeidere for en god og grundig utredningsprosess som førte fram til en beslutning om fusjon. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene som ligger framfor oss sammen med eiere, ledere og medarbeidere.