Coop Nordland

Coop Nordland fusjonerer med Coop Steigen, og Coop Beiarn og Misvær

Image 

Virksomhetene driver i dag lønnsomt, har god økonomi og vil etter fusjonene få en årsomsetning på ca 2,1 milliarder kroner før moms. Dette er en viktig beslutning som setter en ny kurs inn i framtiden og som forsterker Coop sin posisjon i Nordland. Forut for beslutningene ligger en grundig utredning med bred involvering fra eiere, ledere og medarbeidere fra alle tre virksomhetene.

- Styrene i alle tre virksomhetene er fornøyde med at det nå er tatt en beslutning om å fusjonere. Særlig i lys av at dette gjelder veldrevne virksomheter som velger å gå sammen med en klar målsetting om å videreutvikle Coop i regionen.