Coop Nordland

Coop Nordland fikk Fauske kommunes næringspris


Image
Lars Arve Jakobsen i Coop Nordland mottar næringsprisen fra ordfører Siv Anita Johnsen Brekke. Foto: Arild Bjørnbakk
 

Fauske kommune har helt siden 1989 delt ut en næringspris årlig. Det er formannskapet på Fauske som er jury, og som i år vedtok å gi prisen for 2012 til Coop Nordland. Prisen ble tildelt bedriften i Sulitjelma den 21.juni, og det var administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen, som på vegne av bedriften mottok prisen.
 

Ordfører i Fauske, Siv Anita Johnsen Brekke, overrakte prisen, og begrunnet tildelingen med de dype røttene samvirkebevegelsen har på Fauske, og ikke minst den store satsingen Coop Nordland har gjort i området. Coop Nordland har 12 ulike bedrifter på Fauske, og mange av dem har eksistert over lang tid. Ordføreren sa at Coop Nordland har vist at den har evne til å se mulighetene og tilpasse seg endringer i samfunnet. Den framstår dynamisk og framtidsrettet, og den tør satse på nye områder, og hun nevnte i den anledning spesielt etableringen av Fauske Handelspark og de grep som i disse dager gjøres i Valnesfjord.