Coop Nordland

Coop Extra Mørkved

Ny butikk med høy miljøprofil og lave priser

På torsdag åpner Coop Extra Mørkved i de tidligere lokalene etter Coop Mega. - Det betyr at vi kan ønske kunder og medlemmer velkommen til en helt ny og spennende butikk som kan tilby stort utvalg, lave priser og ikke minst høy miljøprofil fordi den er Svanemerket, sier administrerende direktør Lars Arve Jakobsen i samvirkelaget Coop Sambo.

 

Med Coop Extra kommer Coops nyeste og suksessrike konsept til Bodø. Jakobsen mener Coop Extra med sine lave priser, store utvalg og miljøvennlige profil er fremtidens butikkonsept. - Dessuten tåler vi å bli sammenlignet med alle våre konkurrenter på pris, sier Jakobsen.

 

Med første butikkåpning i 2006 er Coop Extra den nyeste kjeden i Coop-familien. Kjeden har store og oversiktlige butikker med 5.500 dagligvarer til ekstra lave priser, inkludert et spennende utvalg ferskvarer og delikat frukt og grønt-avdeling. Kjeden er Norges eneste Svanemerkede butikkjede.

 

Å miljømerke en butikk er en krevende og utfordrende prosess, som handler om å tilfredsstille svært strenge miljøkrav. En er derfor nødt til å ta et helhetsgrep på miljøarbeidet som forutsetter engasjert personell, en langsiktig miljøtankegang ved innkjøp av varer og ved utforming av butikkene, samt ressurseffektivitet og minsket miljøbelastning ved den daglige driften av butikken.

Tildelingen av Svanemerket skjer etter en søknadsprosess der en gjennomgår blant annet varesortiment, energiforbruk, håndtering av emballasje og avfall, transportrutiner og butikkens eget forbruk. Butikken må vise til planer for miljøvennlige innkjøp, effektiv bruk av ressurser og lav miljøbelastning i den daglige driften. Tildeling av Svanemerket forutsetter for eksempel at forretningene kan tilby kundene et konkurransedyktig utvalg av økologiske produkter, miljømerkede produkter og varer produsert under dokumentert rettferdige forhold - såkalte fair trade-produkter
- Det er ved butikkhyllene i matforretningen de fleste forbrukerne har mulighet til å foreta daglige miljøvalg, på denne måten hjelper vi våre eiere og kunder til å velge miljø i dagliglivet, sier Jakobsen.

 

Image

 

Image