Coop Nordland

Coop best på bærekrafttorsk

Image

 

Coop Mega og Coop Prix er best på torsk som er fanget på en miljø- og bærekraftsmessig god måte. Det slår Forbrukerrådets Forbrukerportal på nett fast.

 

Tekst: Arild Johannessen/ Coop Norge Info


Etter en butikkrunde til flere butikkjeder slår Forbrukerportalen fast at til tross for at Norge er verdens ledende eksportør av miljømerket fisk, er det i norske fiskedisker nesten umulig å finne miljømerket sjømat. Unntaket er ifølge Forbrukerportalen Coop Mega og Coop Prix som har miljø- og bærekraftmerket torskefilé (Coop) i frysediskene.

 

FAKTA
MSC (Marine Stewardship Council) er merket for fisk som er fanget på en miljøvennlig og bæredyktig måte (for eksempel med krok i stedet for trål). Fiskeren skal være MSC-sertifisert, som blant annet betyr at fisket skal skje på en måte som ikke fører til overfiske, bevarer havets økosystemer og er underlagt et lokalt, regionalt eller internasjonalt lov – og regelverk.

Les rapporten her