Coop Nordland

Avisa Nordland beklager feil i prisundersøkelse

Image

 

Lørdag offentliggjorde Avisa Nordland en stor prisundersøkelse blant dagligvarebutikkene i Bodø. I denne undersøkelsen ble Rema 1000 kåret til billigste butikk, noe som skulle vise seg å være direkte feil.

 

I undersøkelsen som ble offentliggjort lørdag 13.november var det punchet feil pris i forhold til faktisk handel på enkelte varer, det var summert feil, og i tillegg var merkevarer hos Coop sammenlignet med andre kjeders egne billigmerker. Hvis man korrigerer for disse feilene ville Coop Extra kommet ut som testens vinner, tett fulgt av Coop Obs! Hypermarked og REMA 1000.

 

I dagens utgave av Avisa Nordland uttaler adm dir i Coop Sambo, Lars Arve Jakobsen følgende:

– Det verste er at disse feilene nesten er ødeleggende for oss. Vi har profilert vårt nye Coop Obs Hypermarked som en butikk
med lavpris, stort volum og kampanjer. Så gjør Avisa Nordland en sammenlignende undersøkelse mellom ulike matvarebutikker i Bodø der vår butikk kommer svært dårlig ut. Og det skjer ene og alene på grunn av grove regnefeil og sammenligninger mellom varer som ikke skulle vært satt opp mot hverandre. Han presiserer at han overhodet ikke har noe imot at Coop Sambos butikker blir tatt med i slike prisvurderinger, og slår fast at konkurranse er viktig – både for butikk-kjedene og ikke minst kundene. – Men da må slike vurderinger gjennomføres på en korrekt måte, og ikke minst må regnestykkene stemme. Det er ikke tilfellet i den undersøkelsen Avisa Nordland har gjennomført, slår Jakobsen fast. I går ble han møtt av en helsides annonse i Avisa Nordland der Coop Sambos sterkeste konkurrent – Rema 1000 – hadde brukt prisundersøkelsen for det de mente den var verd. – Og de hadde også brukt tall de helt sikkert visste var feil. Men jeg skjønner at Rema 1000 gjør det. Når de får slikt materiale i hendene kan de nesten ikke gjøre noe annet, sier en frustrert Jakobsen.

Han vil ikke trekke fram enkelteksempler på feil som er gjort, men bruker to tall som et bevis på hvor galt det er blitt.
– I tabellen er Ica Tverlandet og Coop Obs Hypermarked kommet ut med samme sluttsum – på øret. Det er selvfølgelig ikke mulig. Vår
sluttsum skal være langt lavere, noe også Avisa Nordland har erkjent, sier Jakobsen.

 

Les mer i tirsdagens utgave av Avisa Nordland

 

Image