Coop Nordland

App-suksess mot matsvinn

 Bilde

Stian Berntsen, kjøkkensjef på Cafè City Nord.

 

Mange har fått opp øynene for svinnmat til rabattert pris. Nå skal 34 dagligvarebutikker i Coop Nordland ta i bruk appen Too Good To Go for å bekjempe matsvinn. 

- Vi er veldig glad for at vi valgte å bli med på dette samarbeidet, sier kjøkkensjef Stian Berntsen på Cafè City Nord. 

Samarbeidet med Too Good To Go startet for noen år siden, og det er gledelig at enda flere av våre butikker kan ta i bruk løsningen. 


Miljøvennlige og ressursbesparende løsninger
Administrerende direktør i Coop Nordland sier at Coop har som målsetting at alle matvarer skal selges eller gis bort før utløpsdato. Det er et hårete mål, men skal man ta matsvinn på alvor mener vi at ambisjonen må være krystallklar. For å møte dette målet har vi iverksatt en rekke tiltak. Det gode samarbeidet med Too Good To Go et av tiltakene som har bidratt positivt til å redusere matsvinnet betydelig både lokalt og nasjonalt. 

Too Good To Go
Too Good To Go er en gratis og brukervennlig app som bidrar til å redusere matsvinn. Gjennom appen kan vi forhindre at dagsfersk mat og dagligvarer med kort holdbarhet blir kastet. Forundringsporsjoner med overskuddsmat til redusert pris legges ut i appen, hvor de så forhåndbetales av matreddere og hentes til tiden som oppgis av butikken – gjerne ved stengetid. Verdien på posens innhold skal være cirka tre ganger det kunden betaler i appen. Too Good To Go er en vinn-vinn-vinn løsning: For butikker som slipper å kaste mat, for forbrukere som vil sikre seg god og billig mat, og ikke minst for miljøet. Gjennom appen reddes det på landsbasis 5 500 måltider hver dag.  

Miljøvennlige løsninger
I Norge kaster vi minst 385.000 tonn mat i året, og på verdensbasis ender rundt en tredjedel av maten som produseres opp som matsvinn. Coop tar matsvinn på alvor, og sammen med Too Good To Go ønsker vi å gjøre noe med dette. 

Lars Arve Jakobsen framholder at Coop har etablert en null-visjon for kasting av mat, og den gjelder alle Coops butikker og i hele verdikjeden. I 2010 var vi med å etablere ForMat, matbransjens felles prosjekt for å redusere matsvinn. Dette arbeidet kulminerte med en bransjeavtale med myndighetene som ble signert i 2017. Denne forplikter alle aktører til å bidra til å redusere matsvinn i verdikjeden med minst 50 % innen 2030. Tiltak som har gitt gode resultater i Coop Nordland er blant annet optimal varebestilling, nedprising på datovarer, emballasjedesign, kildesortering og opprettelse av Matstasjonen i Bodø. Jakobsen konstaterer også at matkasting er en stor samfunnsutfordring både etisk, økonomisk og med tanke på miljøet. For å lykkes med å endre dette må leverandører, industri, myndigheter, konkurrenter, veldedige organisasjoner og forbrukere samarbeide godt. 


-Samarbeidet mellom Coop Nordland og Too Good To Go er en fantastisk måte å få fokus på matsvinn, å kunne redusere dette, og samtidig gi medeierne og kundene muligheten til en god handel på gode matvarer. Tilbakemeldinger fra kunder gir oss bekreftelse på at tjenesten er sterkt ønsket og ikke kom en dag for tidlig, sier Terje Hansen, butikksjef ved Coop Prix Saltstraumen.  

-Det er flott at Coop Nordland tar kampen mot matsvinn på alvor og oppfordrer sine butikker til å bli med på Too Good To Go. Det å redde overskuddsmat gjennom appen er populært, og samarbeide med Coop vil føre til at matredderne våre i Nordland kan sørge for at overskuddsmaten deres kommer til nytte og glede istedenfor å ende opp som matsvinn. Nå håper vi at enda flere tar i bruk appen og redder god mat til en billig penge hos sin lokale butikk, sier Anniken Hoff Quirk, Too Good To Go.