Coop Nordland

Allerede medlem i annet lag?

Innmelding i Coop Nordland, og medlem i annet S-lag
 

Samvirkelagene er selvstendige enheter med egne medlemmer, og det er pr. tiden dessverre noen enkel måte å flytte medlemskap fra et samvirkelag til et annet. Gammelt medlemskap må avsluttes, og nytt medlemskap må tegnes – med de formaliteter som trengs.

 

For å bli medlem i Coop Nordland må du innom en av våre butikker, eller Kundesenteret på City Nord. Det må fylles ut en innmeldingsavtale, og det må betales ansvarsinnskudd på kr. 300. Du vil også få nytt medlemsnummer og nytt medlemskort.

 

Beløp innestående i et annet samvirkelag kan overføres til din medlemskonto i Coop Nordland. Gammelt s-lag kontaktes da med info om at innestående ønskes overført til vår bankkonto.
 

Ved innmelding kan vår butikk (eller Kundesenteret City Nord) være behjelpelig med å fylle ut ”overførselskjema” som faxes gammelt s-lag. Alternativt må du sende gammelt s-lag et brev (eller fax) med info om at medlemskapet ønskes avsluttes, og du ønsker pengene overført til din bankkonto. Brevet/faxen må være signert og kopi av legitimasjon må være vedlagt.

Coop Nordland SA
Postboks 298
8001 Bodø
Tlf. 755 91000
Fax: 755 04200