Coop Nordland

2. City Nord juni 2010

Forrige
  Image
  GullFunn har flyttet
  Image
  Heis i trappehus, 3.plan
  Image
  Her er det stor aktivitet
  Image
  Innkjøring til parkeringshuset på østsiden klargjøres
  Image
  Klargjøring for å bore seg inn i hovedvannledning i Stormyrveien
  Image
  Ny hovedentreprenør på plass på sørsiden
  Image
  Innkjøring fra ny Stormyrvei klargjøres
  Image
  Nye Stormyrveien er snart klar for asfaltering
  Image
  Her arbeides det med den nye Stormyrveien
  Image
  Oppkjøringsrampe til 2. og 3.plan parkeringshus

Neste

Bilder fra City Nord-utbyggingen juni 2010